Kurzemes tūrisma asociācija

Adrese:
Baznīcas 5, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301

Tālr.: +371 63322259, +371 29334403

E-pasts: kta@kuldiga.lv

www.kurzeme.lv; www.velokurzeme.lv

www.facebook.com/visitkurzeme.kurzeme