Velomaršruti Liepājas apkārtnē

Liepājas apkārtnē ir daudz ainavisku dabas skatu, interesantu un unikālu dabas un kultūrvēstures objektu. Izveidotajos/ piedāvātajos velo maršrutos nav speciāli ierīkotu velo celiņu, tie ved pa dažāda seguma ceļiem.
Velomaršruti Liepājas apkārtnē
Daļa maršrutu ir marķēti. Pie katra maršruta atradīsiet ne tikai aprakstu par apskates objektiem, bet arī informāciju par naktsmītnēm, ēdināšanas uzņēmumiem, iepirkšanās vietām (piktogramma kartē) un medicīnisko palīdzību. Lielākajai daļai apskates objektu ir norādītas GPS koordinātes. Naktsmītņu pakalpojumu klāsts attēlots ar piktogrammām.

Liepājas apkārtne velomaršrutos:

1) Starp ezeru un jūru (18 km)
- Maršruts domāts tiem, kam patīk dabas ainavas. Tas ved pa grantētu ceļu, pa zemes ceļu gar ezera karstu un pa pludmali. Velomaršruts ir vidējas grūtību pakāpes, piemērots aktīviem cilvēkiem. Ceļu kvalitāte ir atkarīga no laika apstākļiem. Šis maršruts ir piemērots braukšanai vasarā. Maršrutu vienlīdz labi
var veikt abos virzienos. Ieteicams virzienu izvēlēties tā, lai, braucot gar pludmali, vējš pūš no muguras. Vislabākais laiks, kad veikt šo maršrutu, protams, ir saullēkta vai saulrieta stundas, jo Liepājā saule lec ezerā, bet noriet jūrā. Tad arī vislabāk novērot putnus, kas ligzdo ezerā.
2) Liepāja - Bernāti - Jūrmalciems - Pape (56 km) - Ceļa posmu Liepāja - Bernāti var veikt pa pludmali vai pa šoseju Liepāja - Klaipēda (A11). Tāpat var izmantot ceļu gar Liepājas ezeru - sk. maršrutu Nr.5. Tālāk no Bernātiem maršruts ir marķēts (zīmes un krāsojums uz koku stumbriem) - ved caur piekrastes mazajiem ciemiem pa meža un lauku ceļiem un beidzas Papē viesu namā „Pūķarags". Velomaršruts domāts aktīviem braucējiem un prasa fizisku sagatavotību, jo atsevišķos posmos ceļi var būt smilšaini un grūtāk izbraucami.
3) Papes dabas procesu taka (14 km) - Pēc I Pasaules kara Pape bija viens no lielākajiem zvejniekciemiem Kurzemē. Vietējo iedzīvotāju galvenais iztikas avots paaudžu paaudzēs ir bijusi zvejniecība. Zvejniekciema ēku celtniecībā izmantoti dabas materiāli - koks, niedres, salmi un laukakmeņi. Lielākajai daļai seno ēku ir niedru klājuma jumti. Papes Dabas parks izveidots 2003. gadā ar mērķi aizsargāt Nidas purva, Papes ezera un Baltijas jūras piekrastes dabas daudzveidību, kā arī caurceļojošos un ligzdojošos putnus, jo Pape ir viena no nozīmīgākajām un lielākajām putnu migrācijas vietām visā Baltijā. Parka teritorijā ir izveidotas 2 dabas takas, pa kurām ejot vai braucot ar velosipēdu, ir iespējams aplūkot interesantākos Papes Dabas parka apskates objektus.
4) Rucava (9km) - Maršruts galvenokārt ved pa grantētiem ceļiem. Maršruts ir marķēts ar krāsojumu uz koku stumbriem.
5) Liepāja - Šķēde - Medze - Kapsēde - Liepāja (58,3 km) - Maršruts ved galvenokārt pa asfaltētiem ceļiem. Tikai neliels ceļa posms - apmēram 5,5 km - ved pa grantētu ceļu. Maršrutā apskatāmi daudzveidīgi dabas un kultūrvēstures objekti. Karte, norādes zīmes un velomaršruta marķējuma zīmes svarīgākajos krustojumos palīdzēs orientēties.
6) Aizpute - Cīrava - Apriķi - Aizpute (47 km) - Izbraucot šo maršrutu, ir iespēja apskatīt Kurzemes romantisko mazpilsētu Aizputi, apkārtnē esošās muižas un citas  nozīmīgas kutūrvēsturiskas vietas. Maršruts ved pa autoceļiem ar mazāk intensīvu satiksmi. Ceļa posms Cīrava - Dzērve - Apriķi ir grantēts, pārējais - asfaltēts. Karte, norādes zīmes un velomaršruta marķējuma zīmes svarīgākajos krustojumos palīdzēs orientēties.
7) Aizpute - Kazdanga - Bojas - Aizpute (25,5 km) - Izbraucot šo maršrutu, ir iespēja apskatīt Kurzemes romantisko mazpilsētu Aizputi, apkārtnē esošās muižas un citas nozīmīgas kutūrvēsturiskas vietas. Maršruts ved pa autoceļiem ar mazāk intensīvu satiksmi. Ceļa posms Valāta - Bojas ir grantēts, pārējais - asfaltēts. Karte, norādes zīmes un velomaršruta marķējuma zīmes svarīgākajos krustojumos palīdzēs orientēties.
8) Liepāja - Aizpute - Kazdanga - Valtaiķi - Skrunda - Velomaršruts ved pa asfaltētu ceļu. Maršruta posmā Liepāja - pagrieziens uz Aizputi nav ievērojamu apskates  objektu, jābrauc pa šoseju Liepāja -Rīga. Piedāvajam izvēlēties divus veidus, kā braukt pa šo maršrutu
9) Apceļosim Pāvilostu!  (6 km) - Ceļa segums maršrutā - asfalts, grants, smilts. Orientēties var pēc ielu nosaukumiem Pāvilostas centrālajā daļā un pēc marķējuma zīmēm velo maršruta posmā Sakas upes kreisajā krastā.