Velomaršruts "Apkārs Būšnieku ezeram"

Būšnieku ezers atrodas Piejūras zemienē, Ventspils pilsētas ziemeļu-ziemelāustrumu daļā pie Kolkas ceļa.
Velomaršruts "Apkārs Būšnieku ezeram"
Ezeru ar jūru savieno Lošupe. Būšnieku ezera rietumu daļā atrodas dabas liegums - Būšnieku ezera krasts. Šis dabas liegums ir ES valstu īpaši aizsargājama dabas teritorija. Staldzenes stāvkrasts atrodas Baltijas jūras krastā Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā, pilsētas ziemeļu daļā, Ziemeļrietumos no Būšnieku ezera. Pamatmaršruts ir lokveida, ar sākumu un beigām Ventspils pilsētā. 

Maršruta garums ir ~30km - aptuveni 24km pa pilsētas ielām, 6km - pa maziem meža ceļiem. Meža ceļi pavasara plūdu un lietus laikā atsevišķos posmos var būt dubļaini.

Velomaršrutu lejuplādēt šeit.