Lai attīstītu velokultūru Centrālbaltijas teritorijā, Zemgales Plānošanas reģions sadarbībā ar partneriem Latvijā, Igaunijā, Somijā un Zviedrijā uzsācis projekta „CentralBalticCycling".
Projekta galvenā iecere ir aicināt tūristus apceļot Baltijas jūras piekrastes valstis, piedāvājot neaprobežoties ar galvaspilsētu un apskatīt arī attālāku reģionu piedāvājumu ceļotājiem. Tā kā projekta ieviešanas gaitā tiks veikta gan pašreizējās situācijas analīze, gan apzināts velotūrisma iespēju potenciāls, gan arī attīstīti jauni tūrisma produkti, šī vienlaicīgi ir lieliska iespēja attīstīt tūrisma uzņēmējdarbību projektā iesaistītajos reģionos.

Projekta galvenais ieguvums ir kopīga velomaršrutu tīkla izveidošana, kas dos iespēju tūristiem un vietējiem iedzīvotājiem izmantot jaunas velotūrisma iespējas projekta partneru teritorijās. Svarīgi, ka partneru loks ir gana daudzveidīgs - gan reģionu pārvaldes administrācijas, gan reģionālas tūrisma asociācijas, gan tūrisma informācijas centrs. Ja jaunizveidoto tūrisma produktu izmantošanā iesaistīsies arī tūrisma sektorā darbojošies uzņēmēji, tad ieguvums no šī projekta būs ne tikai tūristiem un iedzīvotājiem, bet arī uzņēmējiem un tautsaimniecībai.

Projekta ietvaros Kurzemē plānots Velo pētījums par pašreizējo situāciju velotūrismā reģionā, kā arī ieteikumi tā attīstībai. Izdot velo kartes  septiņās valodās un velo brošūras četrās valodās. Organizēt piecus seminārus tūrisma industrijai, trīs vietējo un ārvalstu žurnālistu vizītes, sešus velorallija posmus katrā no Kurzemes pilsētām vai novadiem. Izstrādāt divus tehniskos projektus veloceliņiem Kandava - Sabile un Tukums - Milzkalns. Marķēt dabā sešpadsmit velomaršrutus. Izstrādāt jaunu velo tūrisma produktu Train&Bike.

Latviju projektā pārstāv Zemgales Plānošanas reģions, Vidzemes un arī Kurzemes Tūrisma asociācija, kā arī Jelgavas Reģionālais tūrisma informācijas centrs. Triju Latvijas reģionu iesaistīšanās projektā sekmēs līdzsvarotu velokultūras popularizēšanu un attīstīšanu visā valsts teritorijā. Vairākās pašvaldībās Latvijā tiks izstrādāta tehniskā dokumentācija veloceliņu izbūvei nākotnē, kā arī uzstādītas velomaršrutu norādes zīmes. Savukārt Kurzemē plānots attīstīt arī jaunu tūrisma produktu - „Train&Bike", kas ļaus velotūristiem ērti ceļot arī ar vilcienu.

Bez Latvijas pārstāvjiem, projektā piedalās arī nevalstiskā organizācija „Rietumigaunija tūrisms" (Igaunija), Pargas pilsētas pašvaldība (Somija) un Orebro pilsētas pašvaldība (Zviedrija).

Projekts „CentralBalticCycling", jeb pilnajā nosaukumā „Velomaršrutu tīkla attīstība un uzlabošana Centrālbaltijas teritorijā" tiek realizēts Centrālās Baltijas programmas INTERREG IV A ietvaros, tā kopējais budžets ir 1 497 889 eiro no kuriem 1 161 001eiro līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.