„Train & Bike” jeb „Ceļo ar vilcienu un velo” piedāvājuma izveide
Kurzemes tūrisma asociācija (KTA) Centrālās Baltijas jūras reģiona INTERREG IVA programmas līdzfinansētā projekta CB59 "Velo maršrutu tīkla attīstība un pilnveidošana Centrālā Baltijas jūras reģionā"
PĒTĪJUMS PAR VELOTŪRISMA ATTĪSTĪBAS IESPĒJĀM KURZEMES REĢIONĀ
Pētījums tiek izstrādāts Centrālās Baltijas jūras reģiona INTERREG IVA programmas projekta CB59 „Velo maršrutu tīkla attīstība un pilnveidošana Centrālā Baltijas jūras reģionā” ietvaros.