PĒTĪJUMS PAR VELOTŪRISMA ATTĪSTĪBAS IESPĒJĀM KURZEMES REĢIONĀ

10.09.2014 - 12:15
Pētījums tiek izstrādāts Centrālās Baltijas jūras reģiona INTERREG IVA programmas projekta CB59 „Velo maršrutu tīkla attīstība un pilnveidošana Centrālā Baltijas jūras reģionā” ietvaros.
PĒTĪJUMS PAR VELOTŪRISMA ATTĪSTĪBAS IESPĒJĀM KURZEMES REĢIONĀ
Pētījuma mērķis ir izveidot Kurzemes velomaršrutu tīklu, apkopojot un analizēt esošos velotūrisma maršrutus un identificējot jaunus un perspektīvus velotūrisma maršrutus. Pētījuma ietvaros vērtētas arī bijušo dzelceļu līniju izmantošanas perspektīvas velotūrisma maršrutu izveidē.
Pētījuma izstrādes laiks: 2012.gada oktobris līdz 2013.gada augusts.
Pētījuma izstrādes laikā veikta Kurzemes velotūrisma areālu apsekošana ar velosipēdu - testējot esošos, perspekttīvos un plānojot jauno velomaršrutu trasējumus. Pēc esošās situācijas analīzes un paralēli teritorijas apsekojumu darbiem, organizētas darba tikšanas un sanāksmes ar tūrisma speciālistiem un pašvaldību pārstāvjiem Aizputes, Alsungas, Dundagas, Grobiņas, Kandavas, Kuldīgas, Nīcas, Pāvilostas, Priekules, Saldus, Talsu, Tukuma, Ventspils novados, Liepājas un Ventspils pilsētās.
Pētījums satur šādas sadaļas:
1. Esošie un perspektīvie velotūrisma areāli un velomaršrutu tīkls Kurzemē;
2. Kurzemes velomaršrutu savienojums ar Latvijas kaimiņreģioniem, Lietuvu un Centrālbaltijas reģionu;
3. Bijušo dzelzceļa līniju izmantošanas iespējas velomaršrutu izveidē;
4. Rīcības plāns velotūrisma attīstības veicināšanai Kurzemē.
Ierobežojumi
Izpētes teritorija: Kurzemes plānošanas reģiona teritorija un Rīgas plānošanas reģiona Engures, Kandavas, Tukuma un Jaunpils novadi.