„Train & Bike” jeb „Ceļo ar vilcienu un velo” piedāvājuma izveide

10.09.2014 - 12:26
Kurzemes tūrisma asociācija (KTA) Centrālās Baltijas jūras reģiona INTERREG IVA programmas līdzfinansētā projekta CB59 "Velo maršrutu tīkla attīstība un pilnveidošana Centrālā Baltijas jūras reģionā"
„Train & Bike” jeb „Ceļo ar vilcienu un velo” piedāvājuma izveide
gaitā realizē aktivitāti „Train & Bike" jeb „Ceļo ar vilcienu un velo". Visa projekta realizācijas teritorija Latvijā ir Kurzemes, Zemgales un daļa Rīgas plānošanas reģiona teritorijas, bet aktivitātes ieviešanas pilota teritorijā ir Tukums un apkārtne, uz kuru pastāv intensīva vilcienu satiksme.
Projekta aktivitātes ietvaros bija paredzēts veikt pētījumu, kas nākotnē palīdzētu sagatavot tūrisma piedāvājumu „Train & Bike", kura laikā varētu apvienot ceļošanu ar vilciena un velosipēda izmantošanu, tādējādi popularizējot zaļās ceļošanas idejas Latvijā un Latvijas veloapceļošanas iespējas, izmantojot vilcienu satiksmi.
Aktivitātes ietvaros izpētīta arī Eiropas un nedaudz pasaules valstu pieredze pasažieru vilcienu iesaistē un sadarbībā ar tūrisma nozari, sagatavots pārskatu par esošajiem galamērķiem Latvijā, kas sasniedzami ar vilcienu, esošajiem velomaršrutiem un to tīklojumu dažādos Latvijas reģionos, un izstrādāti pamatprincipus šādu piedāvājumu veidošanā, kā arī ieteikumi šāda piedāvājumu nodrošināšanā iesaistītajām dažādajām mērķauditorijām - tūrisma speciālistiem, pašvaldībām un vilcienu satiksmes organizētājiem. Priekšlikumi skar gan piedāvājuma veidošanas struktūras un metodoloģijas, gan vilcienu un staciju infrastruktūras uzlabošanas jautājumus.
Aktivitātes ietvaros izstrādāts arī piedāvājuma „Train & Bike" logo, kas iekļauts pētījumā, kā arī pilotpiedāvājumi „Train & Bike" Tukuma apkārtnei, kuru struktūra izmantojama citām pašvaldībām un tūrisma galamērķiem vienota stila piedāvājumu veidošanai nākotnē.
KTA vārdā pētījuma autori pateicas gan tūrisma informācijas sniedzējiem un Latvijas tūrisma asociācijām par atsaucību, gan AS „Pasažieru vilciens" darbiniekiem par informācijas sniegšanu.